One thought on “Đức Phúc: “Tôi làm mặt chứ có làm não đâu mà nói thẩm mỹ sẽ thay đổi tính cách”!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *